betaling
*Er geldt een waarborg van € 25. Deze dient voor jouw persoonlijke badge en lockersleutel, en krijg je terugbetaald wanneer je wenst te stoppen met jouw abonnement of pas.